Lahjoitusten käyttö

Tuellasi suojellaan metsiä ja vahvistetaan naisten oikeuksia!

Siemenpuun kautta voit tukea etelän järjestöjen suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita, joissa paikallisyhteisöt suojelevat ja käyttävät kestävästi hiilivarannoiltaan rikkaita metsä- ja rannikkoekosysteemeitä, toimivat agroekologian ja ruokasuvereniteetin puolesta sekä edistävät kestävää energiantuotantoa.

Alkuvuonna 2020 lahjoitusvaroja on kohdennettu erityisesti Brasilian keräilijäliiton (CNS) työhön Amazonian suojelemiseksi sekä naisten oikeuksien ja ruokasuvereniteetin vahvistamiseksi ja kestävien viljelymenetelmien edistämiseksi Liberiassa. Yhteistyössä EKOenergian kanssa on tuettu aurinkoenergiahankkeita muun muassa Malissa, Myanmarissa ja Nepalissa. Yhteistyössä Emmaus Helsingin kanssa jatkamme adivasiyhteisöjen tukemista Intiassa.

Vuonna 2020 olemme tehneet hanketukipäätöksiä Keniaan (biokulttuuri- ja siirtymäteemat), Liberiaan (myös metsäteema), Maliin (energiateema), Mosambikiin (ruoka- ja metsäteemat), Myanmariin (biokulttuuri- ja energiateemat) sekä Nepaliin (energiateema). Lahjoituksilla on myös suuri merkitys Siemenpuun muun rahoituksen mahdollistamisessa ja näkyvyyden parantamisessa. Lue työmme tuloksista vuosina 2015-2017, vuonna 2018 ja vuonna 2019.

Lataa itsellesi Voima- ja Luonnonsuojelija-lehtien välissä marraskuussa 2020 ilmestynyt elonkirjo-liite, jossa muun muassa Siemenpuun etelän kumppanien näkemyksiä luonnon monimuotoisuuden eli elonkirjon suojelusta.

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille ja yhteistyökumppaneille!