Rahankeräyslupa

Siemenpuu – Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr:n rahankeräysluvan numero on RA/2018/318. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus ja se on voimassa 1.5.2018 - 31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään kolmannen maailman maissa toimivien kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen ympäristönsuojelun, ihmisoikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi. Varoilla tuetaan kansalaisjärjestöjen hankkeita Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Varoja käytetään myös hankkeiden toteuttamiseen liittyviin hallintokuluihin sekä rahoitettavien hankkeiden teemoihin liittyviin tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan kuluihin Suomessa.