Mikä Siemenpuu?

Siemenpuu-säätiö toimii kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ympäristö- ja demokratia-aloitteiden rahoittajana sekä kehitysviestijänä Suomessa.

Siemenpuu on 15 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön vuonna 1998 perustama säätiö. Vuosien 2002-18 välisenä aikana se on rahoittanut yli 600:aa kehitysmaiden järjestöjen ympäristöhanketta yli 50 maassa. Siemenpuu saa toiminnalleen rahoitusta Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista ja sen budjetti vuodelle 2021 on noin 1,0 miljoonaa euroa.

Säätiön kehitysmaissa rahoittamat hankkeet vähentävät köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta sekä rajoittavat luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ilmastopäästöjä. Rahoitettavat hankkeet ovat paikallisten järjestöjen omia, niiden itsensä suunnittelemia ja toteuttamia aloitteita. Hankkeiden toteuttajia tuetaan myös verkostoitumisessa ja kapasiteetin kasvattamisessa.

Globaalien ympäristöuhkien keskeisenä ongelmana ovat rikkaat maat, jotka siirtävät suurimman osan elämäntapansa ympäristövaikutuksista Etelään. Taustalla ympäristöongelmien syntyyn vaikuttavat erityisesti moderni teollinen kulttuuri, jatkuvaan kasvuun perustuva talous, lisääntyvä eriarvoisuus ja taloudellis-tekninen luontokäsitys.

Siemenpuu tukee toiminnallaan monimutkaisten ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien alkusyiden tunnistamista, syy-yhteyksien esiin nostamista ja varsinaisiin syihin vaikuttamista. Siemenpuu pyrkii pitkäjänteiseen yhteistyöhön Etelän kumppanien kanssa ja lisäämään tasa-arvoisuuteen perustuvaa vuorovaikutusta. Samalla pyritään syventämään sisällöllistä ympäristöön liittyvää vuoropuhelua ja kansalaisliikkeiden yhteistyötä etelän ja pohjoisen välillä.

Rahoitustoiminnan lisäksi Siemenpuu lisää Suomessa tietoa ja ymmärrystä globaalin etelän ympäristö- ja kehityshaasteista sekä suomalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen globaalisti. Viestinnässä tehdään yhteistyötä myös perinteisen kehitysyhteistyökentän ulkopuolisten tahojen, kuten taiteilijoiden, kanssa.

Siemenpuun toimintaa vuosina 2016-2021 suuntaa  Siemenpuun hallituksen hyväksymä Pitkän ajan toimintasuunnitelma 2016-2021 (PATS) (pdf, 0,1 Mt). PATSissa kuvataan toimintaympäristöä ja olosuhteita sekä esitellään Siemenpuun tavoitteet ja toimintatavat. Siemenpuun kehitysyhteistyöohjelman 2018-2021 ja viiden rahoitusteeman esittelyt löydät Tuki etelään -sivuilta ja tästä ohjelmadokumentista.

Siemenpuun toiminnasta ja kumppaneidemme työn tuloksista vuosina 2015-2017 voit lukea uudesta esitteestämme (pdf, 1,3 Mt) ja sitä seuraavilta vuosilta myös nettisivuiltamme. Ulkoministeriö evaluoi 2016-17 kaikki ohjelmatukea saavat järjestöt, myös ns. erityissäätiöt eli Siemenpuun, Abiliksen ja KIOSin. Säätiöistä tehtiin yhteinen raportti. Säätiöt ovat evaluoinnin mukaan arvokas UM:n rahoitusta täydentävä kanava ja tarjoavat tärkeitä ruohonjuuritason ja vaikuttamistyön malleja. UM:n tiedote, raportit ja säätiöitä koskeva raportti löytyvät tältä ministeriön verkkosivulta. Alkuvuodesta 2017 Siemenpuun toiminnasta tehtiin myös ulkopuolinen arvio etelän näkökulmasta. Vuonna 2020 erityissäätiöt teettivät yhteisen evaluoinnin, jonka mukaan ne antavat erottuvan ja merkityksellisen panoksen Suomen kehitysyhteistyöhön. Lataa vuoden 2020 evaluaatioraportti (pdf, 860 kt) tästä.

Esitteemme ja teemakirjojemme esittelyt löydät julkaisut-sivulta. Siemenpuun järjestämistä tapahtumista kerrotaan tapahtumasivulla sekä facebook-sivulla ja twitterissä, missä myös uutisia ja kuulumisia etelän kumppaneiltamme. Nyt Siemenpuu on myös instagramissa. Siemenpuun ja kumppaneiden tuottamia videoita löydät Siemenpuun vimeo-tililtä. Tiedotteita ja uutisia on ajankohtaista-sivullamme ja henkilökohtaisempia ajatuksia voit lukea blogivirrastamme. Tilaa 4 kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje täyttämällä Uutiskirjeet-sivun lomake!